NOR ENG
Vivian & Kenneth 4.6.2011Vivian & Kenneth 4th June 2011

10 år etterpå...

Ten years later

10 år har gått, og i løpet av den tida har mykje skjedd. To barn har kome til, og dei har vokst fort; Edvard skal begynne i tredje klasse på skulen og Elise skal begynne i første klasse til hausten 2021. Vi har flytta to gonger, og no lever vi det lykkelige og konforme forstads-livet på beste austkant i Oslo, og her kjem vi nok til å bli ei stund.

Det som ikkje har endra seg er kor glade vi er i kvarandre. Ja, det har vore både fine dagar og strevsome dagar, men vi greier å finne ei løysing på små og store problemer som dukker opp i kvardagen.

Ti år var ikkje noko stress, gleder oss til dei neste ti ;-)

10 years have passed, and during that time much has happened. Two kids have been added to the ensemble, and they have grown quickly; Edvard starts third grade and Elise starts in the first grade at school Autumn 2021. We've moved houses twice, and now we're living the happy and conform suburban life on the eastern outskirts of Oslo. And here we will probably remain for a while.

What has not changed is our love for each other. Yes, there has been both good and bad days, but we're managing to find a solution to small and large problems that crop up in daily life.

Ten yeas was no sweat, looking forward to the next ten ;-)

Credits